HUB_brand kopia

Opracowywanie innowacyjnych rozwiązań parkingowych od 1965 roku

HUB Parking Technology jest jednostką biznesową Grupy FAAC. Opracowujemy, produkujemy, instalujemy i świadczymy usługi posprzedażowe dla zintegrowanych, inteligentnych rozwiązań parkingowych o wartości dodanej.

Zawsze rozwijamy się ku lepszemu

Nasza historia jest zakorzeniona w 100 latach połączonego know-how w branży, tworząc solidne i stabilne podstawy do ciągłego rozwoju jako innowatorzy na rynku o zasięgu ogólnoświatowym.

HUB Parking Technology jest jednym z największych producentów systemów parkingowych na świecie: nasze działy opierają się na rozległej wiedzy programistów zdolnych do projektowania zarówno rozwiązań samodzielnych, jak i dających się zintegrować z dużą liczbą systemów innych firm.

Ponadto, rozwiązania full stack firmy HUB są w stanie szybko dostosować się do potrzeb klientów i rynku: każda propozycja jest w pełni konfigurowalna, stając się elastyczną, aby szybko reagować na pojawiające się potrzeby.

Lokalni eksperci HUB – dzięki długiej tradycji i globalnemu doświadczeniu – mogą zaprojektować i dopasować Twoją instalację tak, aby spełnić każde specyficzne wymaganie, w celu uczynienia parkingu wydajnym dla użytkowników, jak również zyskownym i łatwym w zarządzaniu dla operatorów.

Niezawodny partner na każdym etapie projektu

W HUB wierzymy w bliskie i długoterminowe relacje z klientami: stworzyliśmy globalną sieć lokalnych zespołów, aby pomóc Ci w zdefiniowaniu najbardziej efektywnego rozwiązania dla Twojego parkingu.

Gdziekolwiek zlokalizowana jest Twoja firma, będziesz wspierany przez szerokie możliwości i doświadczenie naszych bezpośrednich przedstawicieli handlowych lub naszych sprzedawców z wartością dodaną.

Przed, w trakcie i po sprzedaży możesz liczyć na całkowicie bezstresowe doświadczenie: nasi zaufani partnerzy i zespoły serwisowe sprostają rosnącym wymaganiom w całym cyklu życia Twojego majątku parkingowego.

Co roku uruchamiane są wewnętrzne programy szkoleń technicznych i handlowych, aby zapewnić Państwu najnowocześniejsze usługi i rozwiązania.

Ludzie robią prawdziwą różnicę w środowisku firmy

HUB jest dumny z tego, że może to powiedzieć głośno: każdego dnia możemy liczyć na solidną grupę profesjonalistów, których łączy silny duch zespołu i lojalność wobec wspólnej misji.

Kapitał ludzki jest naszym motorem napędowym, starannie rozłożonym na każdej warstwie firmy, zarówno lokalnie, jak i globalnie.

Kiedy zwracasz się do osoby z HUB, masz pewność, że możesz polegać na bogatym doświadczeniu i globalnej wiedzy, połączonej z silną odpowiedzialnością.

Zielony duch, silna postawa

HUB jest firmą nastawioną na innowacje i szanującą środowisko! Nasz dział badawczo-rozwojowy wykorzystuje technologię do projektowania rozwiązań zmniejszających zużycie papieru na rzecz podejścia cyfrowego, które ma bardziej pozytywny wpływ na środowisko.

Our V.A.L.U.E.S

innoVation

W technologii, produktach i usługach, które oferujemy, ale także w opracowywaniu nowych podejść do utrwalonych praktyk biznesowych.

teAmwork

Jako zespół kierujemy się współpracą, szacunkiem, komunikacją i odpowiedzialnością, uznając jednocześnie, że każdy ma swoją własną, wyjątkową rolę.

accountabiLity

Jesteśmy oddani naszej pracy i bierzemy pełną odpowiedzialność za swoje obowiązki.
Troszczymy się o firmę i jej klientów i zawsze działamy w najlepszym interesie wszystkich zaangażowanych stron.

qUality

Dążymy do uzyskania najwyższej jakości i ciągłego doskonalenia we wszystkim, co robimy, aby spełnić lub przekroczyć oczekiwania interesariuszy.

sErvice

To coś więcej niż tylko rozwiązywanie problemów; to szybkie reakcje, spójna komunikacja, wysokiej jakości informacje i skupienie się na zapewnieniu najwyższej jakości obsługi klienta.

paSsion

Dla naszej pracy i o budowanie silnych, długotrwałych relacji z klientami i promowanie pozytywnego i energetyzującego środowiska.